Driftsstatus

Ingen driftforstyrrelser!

 

 

 

 

 

 

 

Samarbejdspartner

Vagtordning
Strømmen Vandværk har indgået en aftale med Verdo Vand, der overtager vagten på hverdage fra kl. 15.30 til 07.30 og i weekenden fra fredag
kl. 12.00 til mandag morgen kl. 07.30.
Samt ved ferie, sygdom og helligdage.

Har du brug for, at komme i kontakt med vagten uden for normal arbejdstid, skal du
ringe på 86 42 35 38.

 

 

 

 

 

 

Info

Information vedrørende årsopgørelsen
Ved nærmere gennemgang, er der opdaget en fejl på årsopgørelsen for 2023.  
Ved Fast afgift pr. boligenhed, er der opkrævet 300,02 kr. og ikke 300,00 kr. som der burde.
De opkrævet 2 øre for meget, vil blive reguleret på årsopgørelsen 2024.

 

Bestyrelsesmøde:
Næste bestyrelsesmøde
den 19. august 2024. 

 

Referater:
Dagsorden med referat bestyrelsesmøde 
den 15. maj 2024.
Kan læses her.

Referat fra Generalforsamling 2024. 
Kan læses her.

Referat fra Konstituering 2024. 
Kan læses her.

Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling
den 15. maj 2024. 
Kan læses her.

 

 

Efter ledningsbrud kan der komme tilstopning af vandinstallationer:
Når der igen åbnes for vandet, kan løsrevne partikler fra vandinstallationen, som kalk og rustskaller tilstoppe vandhanerne.
Partiklerne samler sig tit i vandhanens perlator (filter) som kan skrues af og renses. Inden perlatoren (filteret) skrues på igen,
skylles vandinstallationen igennem ved at åbne helt for vandhanen i nogle minutter.

 

Hårdhed:
Vandet fra Strømmen Vandværk har en hårdhed på 13 ° dH middel - temmelig hårdt.
 

Vigtigt - Vandtryk:
Der er ikke krav til vandtrykket, men vi har et servicemål på min. 22 mVs (2,2 bar) i terrænniveau. Det er vigtigt, at vvs-installatører er omhyggelige ved måling af det dimensionsgivende vandtryk ved skel, inden vandinstallationen dimensioneres efter gældende norm.

 

 

 

 

 

Aktuelt

Spar på Vandet i Varmen 

Få mere information her

Du kan trygt drikke vandet fra Strømmen Vandværk

PFAS
Der er ingen PFAS-forbindelser i vandet fra Strømmen Vandværk.

Analyserapport vedr. PFAS-forbindelser

Oversigt over fund af PFAS Danske Værker

Vi har testet vores vand for pesticidresten  Chlorothalonil - amidsulfonsyre (CTA) og 326 andre pesticider, analyserne viser, at der ikke blev fundet rester af CTA eller andre pesticidrester i vores drikkevand. 
Du kan se resultatet af prøverne her:
AR-23-CG-23092153-01
AR-23-CG-23046826-01
Randers Kommune bad om at få prøvetypen ændret fra Gruppe B parametre til Andet.
326 pesticider Prøvetype: Drikkevand - Gruppe B parametre
326 pesticider Prøvetype: Drikkevand - Andet

 

SMS - Service 
Som forbruger ved Strømmen Vandværk kan du gratis tilmelde dig vores SMS-service.
Du vil typisk blive informeret om:
- Ledningsbrud
- Planlagte lukninger m.m.
- Du kan tilmelde dig her:

Klik her

Antal besøgende
Besøgende: 70617