Info

Dagsorden med underskrevet referat fra bestyrelsesmødet den 2. september 2020, kan nu læses her på hjemmesiden under Vandværket, Referater.

Hårdhed

Vandet fra Strømmen Vandværk har en hårdhed på 13 ° dH middel - temmelig hårdt.

Vigtigt - Vandtryk:
Der er ikke krav til vandtrykket, men vi har et servicemål på min. 22 mVs (2,2 bar) i terrænniveau. Det er vigtigt, at vvs-installatører er omhyggelige ved måling af det dimensionsgivende vandtryk ved skel, inden vandinstallationen dimensioneres efter gældende norm.

 

Aktuelt

Generalforsamling

Strømmen Vandværk afholder generalforsamling tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19.00 på restaurant Tronborg.

På grund af Covi 19 vil der ikke være bespisning i 2020, hvis du vil deltage i generalforsamlingen, skal du tilmelde dig til www.strommen@strommenvandvaerk.dk.

Spar på Vandet i Varmen

Få mere information her

Du kan trygt drikke vandet fra Strømmen Vandværk

Vi har testet vores vand for pesticidresten  Chlorothalonil - amidsulfonsyre (CTA) og 326 andre pesticider, analyserne viser, at der ikke blev fundet rester af CTA eller andre pesticidrester i vores drikkevand. 

Du kan se resultatet af prøverne her:
DGU 68.1160
DGU 68.1184
Randers Kommune bad om at få prøvetypen ændret fra Gruppe B parametre til Andet.
326 pesticider Prøvetype: Drikkevand - Gruppe B parametre
326 pesticider Prøvetype: Drikkevand - Andet

 

SMS - Service 
Som forbruger ved Strømmen Vandværk kan du gratis tilmelde dig vores SMS-service.
Du vil typisk blive informeret om:
- Ledningsbrud
- Planlagte lukninger m.m.
- Du kan tilmelde dig her:

Klik her

Antal besøgende
Besøgende: 11979