Info

Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling tirsdag den 21. april 2021 er aflyst på grund af covid 19 forsamlingsforbud. Der vil blive indkaldt til generalforsamling på et senere tidspunkt.

Bestyrelsesmøde

Dagsorden med refderat fra bestyrelsesmødet torsdag den 10. juni 2021 kan læses her på hjemmesiden.

Hårdhed

Vandet fra Strømmen Vandværk har en hårdhed på 13 ° dH middel - temmelig hårdt.

Vigtigt - Vandtryk:
Der er ikke krav til vandtrykket, men vi har et servicemål på min. 22 mVs (2,2 bar) i terrænniveau. Det er vigtigt, at vvs-installatører er omhyggelige ved måling af det dimensionsgivende vandtryk ved skel, inden vandinstallationen dimensioneres efter gældende norm.

 

Aktuelt

Spar på Vandet i Varmen

Få mere information her

Du kan trygt drikke vandet fra Strømmen Vandværk

Vi har testet vores vand for pesticidresten  Chlorothalonil - amidsulfonsyre (CTA) og 326 andre pesticider, analyserne viser, at der ikke blev fundet rester af CTA eller andre pesticidrester i vores drikkevand. 

Du kan se resultatet af prøverne her:
DGU 68.1160
DGU 68.1184
Randers Kommune bad om at få prøvetypen ændret fra Gruppe B parametre til Andet.
326 pesticider Prøvetype: Drikkevand - Gruppe B parametre
326 pesticider Prøvetype: Drikkevand - Andet

 

SMS - Service 
Som forbruger ved Strømmen Vandværk kan du gratis tilmelde dig vores SMS-service.
Du vil typisk blive informeret om:
- Ledningsbrud
- Planlagte lukninger m.m.
- Du kan tilmelde dig her:

Klik her

Antal besøgende
Besøgende: 20639