Samarbejdspartner

Vagtordning

Strømmen Vandværk har indgået en aftale med Verdo Vand, der overtager vagten på hverdage fra kl. 15.30 - 07.30 og i weekenden fra fredag
kl. 12.00 til mandag morgen kl. 07.30.

Har du brug for, at komme i kontakt med vagten uden for normal arbejdstid, skal du ringe
på 86 42 35 38.

 

 

 

 

 

 

Info

Bestyrelsesmøde:

Næste bestyrelsesmøde
den 13. november 2023.

 

 

Referater:

Dagsorden med referat bestyrelsesmøde 
den 25. september 2023. 
Kan læses her.

Referat fra det konstituerendemøde. 
Kan læses her.

Referat fra generalforsamling 2023. 
Kan læses her.

Uddybning af spørgsmål vedrørende bugdet. 
Kan læses her.

 

Hårdhed:

Vandet fra Strømmen Vandværk har en hårdhed på 13 ° dH middel - temmelig hårdt.

 

Vigtigt - Vandtryk:

Der er ikke krav til vandtrykket, men vi har et servicemål på min. 22 mVs (2,2 bar) i terrænniveau. Det er vigtigt, at vvs-installatører er omhyggelige ved måling af det dimensionsgivende vandtryk ved skel, inden vandinstallationen dimensioneres efter gældende norm.

 

 

 

 

 

 

Aktuelt

Spar på Vandet i Varmen 

Få mere information her

Du kan trygt drikke vandet fra Strømmen Vandværk

PFAS
Der er ingen PFAS-forbindelser i vandet fra Strømmen Vandværk.

Analyserapport vedr. PFAS-forbindelser

Oversigt over fund af PFAS Danske Værker

Vi har testet vores vand for pesticidresten  Chlorothalonil - amidsulfonsyre (CTA) og 326 andre pesticider, analyserne viser, at der ikke blev fundet rester af CTA eller andre pesticidrester i vores drikkevand. 
Du kan se resultatet af prøverne her:
DGU 68.1160
DGU 68.1184
Randers Kommune bad om at få prøvetypen ændret fra Gruppe B parametre til Andet.
326 pesticider Prøvetype: Drikkevand - Gruppe B parametre
326 pesticider Prøvetype: Drikkevand - Andet

 

SMS - Service 
Som forbruger ved Strømmen Vandværk kan du gratis tilmelde dig vores SMS-service.
Du vil typisk blive informeret om:
- Ledningsbrud
- Planlagte lukninger m.m.
- Du kan tilmelde dig her:

Klik her

Antal besøgende
Besøgende: 51509