Info

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. oktober 2019 kan læse her på hjemmesiden under Vandværket, Referater

Hårdhed

Vandet fra Strømmen Vandværk har en hårdhed på 13 ° dH middel - temmelig hårdt.

Vigtigt - Vandtryk:
Der er ikke krav til vandtrykket, men vi har et servicemål på min. 22 mVs (2,2 bar) i terrænniveau. Det er vigtigt, at vvs-installatører er omhyggelige ved måling af det dimensionsgivende vandtryk ved skel, inden vandinstallationen dimensioneres efter gældende norm.

 

Aktuelt

Ledningsarbejde
I uge 32 begynder vi renovering af forsyningsledninger og stikledninger m.m. i Mosevej, Vænget og Åvej.
Der kan forekomme uvarslede lukning af vandforsyningen.

Du kan trygt drikke vandet fra Strømmen Vandværk
Vi har testet vores vand for pesticidresten  Chlorothalonil - amidsulfonsyre (CTA) og 326 andre pesticider, analyserne viser, at der ikke blev fundet rester af CTA eller andre pesticidrester i vores drikkevand. 

Du kan se resultatet af prøverne her:
DGU 68.1160
DGU 68.1184

Randers Kommune bad om at få prøvetypen ændret fra Gruppe B parametre til Andet.
326 pesticider Prøvetype: Drikkevand - Gruppe B parametre
326 pesticider Prøvetype: Drikkevand - Andet

 

SMS - Service 
Som forbruger ved Strømmen Vandværk kan du gratis tilmelde dig vores SMS-service.
Du vil typisk blive informeret om:
- Ledningsbrud
- Planlagte lukninger m.m.
- Du kan tilmelde dig her:

www.strommen@strommenvandvaerk.dk

Antal besøgende
Besøgende: 2358