Slide background

 

Vandregningen

 

Strømmen udsender regninger 2 gange årligt for hhv. 1. halvår og 2. halvår. Udsendelsen sker 10. februar og 10. august.

Beløbene til betaling udregnes som á conto beløb baseret på foregående års forbrug. Regningen for 1. halvår indeholder ud over á conto beløbet også slutafregning for det foregående år.

Á conto beløbet består af et fast bidrag og en variabel del. Det faste bidrag bruges til at dække Strømmens Vandværks omkostninger til anlæg og vedligeholdelse af ledningsnet, vandværk og vandboringer. Den variable del, som er afhængig af forventet forbrug af antal m3 vand, sammensættes af 2 delkomponenter:

Driftssbidrag
Dette dækker Strømmens Vandværks omkostninger til drift og vedligeholdelse af ledningsnet, vandværk og vandboringer.

Statsafgift for ledningsført vand
Denne afgift er en statsafgift.

Regningen udsendes normalt via Betalingsservice, og vandværkets medlemmer opfordres til at bruge Betalingsservice. Strømmen Vandværk pålægger regningen gebyr, såfremt forbrugeren vælger at benytte andre betalingsformer, idet dette medfører øget administrativt arbejde.

Taksterne er underlagt lovmæssige bestemmelser og skal godkendes årligt af kommunen. Se takstblad her.