Vandanalyse af vandet fra Strømmen Vandværk

Strømmen Vandværk får jævnligt undersøgt kvaliteten af det vand, som leveres til værkets forbrugere. 

Se analyseresultater her

Vandet fra Strømmen Vandværk har en hårdhed 13 ºdH middle - temmelig hårdt.

Læs også "Sådan læses en vandanalyse"