Flytning


Ved salg/køb af ejendomme skal vandmåleren aflæses, så vandregnskabet kan gøres op. Sælger og køber skal aflæse vandmåleren på overtagelsesdagen og derefter fremsende en flyttemeddelelse med aflæsningen, fraflytningsdato, sælgers nye adresse samt sælgers og købers underskrift. 

Ligeledes skal der foretages aflæsning i en udlejet enhed, såfremt der er installeret selvstændig vandmåler for lejligheden.

Aflæsningen kan indberettes elektronisk via flyttemeddelelsesblanket. Alternativt kan samme oplysninger fremsendes med almindelig post.