Persondata


EU`s persondataforordning trådte i kraft 25. maj 2018. Den erstatter det nuværende persondatadirektiv og indeholder en række nye og ændrede regler for, hvordan vandværket skal behandle personoplysninger.
På denne baggrund har bestyrelsen på et møde den 16. maj 2018 drøftet og truffet beslutning om behandlig af forbrugernes personoplysninger. Det er mundet ud i vedtagelsen af en persondatapolitik og en IT-sikkerhedspolitik.


Klik her for at se Persondata-politikken

Klik her for at se IT-sikkerhedspolitikken