Om Vandværket


Strømmen Vandværk i Randers er en forening af forbrugere, og er oprindeligt oprettet i 1907. 

Vandværket blev udvidet i 1972, og i 1999 blev det totalt renoveret fra at være et vandværk med åbne filtre og behandlingsanlæg til et vandværk med et lukket trykstyret vandbehandlingsanlæg.

 

I 2014 blev to nye boringer på Tebbestrupvej og et nyt vandværk på Svendborgvej taget i brug og i 2019 er Vandværket på Vandværksvej taget ud af drift.

Produktion i 2019:                         242.041 m³ 
Filterskyl, eget forbrug m.m.              5.915 m³
Udpumpet                                     238.925 m³
Leveret til Vorup Vandværk                     59 m³
Afregnet hos forbrugerne                233.010 m³
Vandspild                                            2,50 %
Indvindingstilladelse:                      380.000 m³/år   


Kendetegnende for vandet fra Strømmen Vandværk er, at det er af en høj kvalitet, og derfor fortages der blot en simpel behandling af vandet på vandværket, før det sendes videre til forbrugerne.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne styres og overvåges via en computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen/sms, og kan omgående gribe ind.

Ledelse og drift
Foreningen ledes af en bestyrelse, som er valgt på generalforsamlingen. Den daglige drift forestås af en driftsleder. Se mere om organisationen under menupunktet Kontakt.

Forbrugernes klagemulighed
Siden 1. oktober 2015 har private forbrugerne haft en klageret. Yderligere information her.

Leveringsområde
Strømmen Vandværk leverer vand til 3607 bogligenheder, som har en geografisk fordeling på begge sider af Århusvej fra Grenåvej til Valdemarsvej og Vorup Boulevard og fra Kristrup Torv til Tebbestrup Kær.

Se kort over området med ledningsnet indtegnet her.
Strømmen Vandværk er medlem af Foreningen Danske Vandværker