Om Vandværket

I oktober 1900 stiftes Strømmen Grundejerforening. Ved generalforsamlingen den 27. marts året efter vedtages

"at stille et Beløb indtil 50 Kr. af Foreningens Kassee til Rådighed for Bestyrelsen til derfor at faa udarbejdet et Overslag over et Vandværk"

I oktober 1904 afholder  Strømmen Grundejerforening ekstraordinær generalforsamling, hvor eneste punkt på dagsorden er et kommende vandværk, men det vandt ingen gehør på grund af de høje priser, hvorfor forslaget forkastes.

Ved bestyrelsesmøde den 29. august 1906 vedtages det, at der skal anlægges et vandværk.

På en efterfølgende generalforsamling får bestyrelsen frie hænder til at anlægge et vandværk, der er nu 101 interessenter.

Vandværket blev udvidet i 1972, og i 1999 blev det totalt renoveret fra at være et vandværk med åbne filtre og behandlingsanlæg til et vandværk med et lukket trykstyret vandbehandlingsanlæg.

 

I 2014 blev to nye boringer på Tebbestrupvej og et nyt vandværk på Svendborgvej taget i brug og i 2019 er vandværket på Vandværksvej taget ud af drift.

Produktion i 2023:                         252.490 m³ 
Filterskyl, eget forbrug m.m.              4.113 m³
Leveret fra Verdo Vand                         152  m³

Udpumpet                                     248.322 m³
Afregnet hos forbrugerne                236.984 m³
Vandspild                                             4,6 %
Indvindingstilladelse:                     380.000 m³/år   


Kendetegnende for vandet fra Strømmen Vandværk er, at det er af en høj kvalitet, og derfor fortages der blot en simpel behandling af vandet på vandværket, før det sendes videre til forbrugerne.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne styres og overvåges via en computer. Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen/sms, og kan omgående gribe ind.

Ledelse og drift
Foreningen ledes af en bestyrelse, som er valgt på generalforsamlingen. Den daglige drift forestås af en driftsleder. Se mere om organisationen under menupunktet Kontakt.

Forbrugernes klagemulighed
Siden 1. oktober 2015 har private forbrugerne haft en klageret. Yderligere information her.

Leveringsområde
Strømmen Vandværk leverer vand til 3886 bogligenheder, som har en geografisk fordeling på begge sider af Århusvej fra Grenåvej til Valdemarsvej og Vorup Boulevard og fra Kristrup Torv til Tebbestrup Kær.

Se kort over området med ledningsnet indtegnet her.
Strømmen Vandværk er medlem af Foreningen Danske Vandværker