Aflæsning af måler sker elektronisk

 

 

Aflæsning af vandmålere skal ske en gang om året. Dette foretages elektronisk af vandværkets personale uden at forbrugeren involveres.

Ved køb/salg af ejendomme skal vandmåleren aflæses, så vandregnskabet kan gøres op. Køber og sælger skal aflæse vandmåleren på overtagelsesdagen og derefter fremsende en flyttemeddelelse med aflæsningen, fraflytningsdato, sælgers nye adresse samt sælgers og købers underskrift. 

Elektronisk indberetning af flytteaflæsningen kan ske her